Ami Gaimong

Giới thiệu về Mèo Xàm

Mèo xàm là một trang blog cá nhân. Nơi đây mèo sẽ chia sẻ những gì mèo biết, những tài nguyên mèo có. Mèo có gì thì mèo viết đó thôi.

Mèo không phải chuyên gia trong lĩnh vực mèo chia sẻ, nhưng mèo biết nó. Nên mèo sẽ viết theo gốc độ thường thức. Mèo cố gắng viết ngắn gọn, dễ hiểu nhất, dành cho những ai chưa biết gì cũng làm được. Các bạn chuyên gia vui lòng bỏ qua nha.

Nếu có thắc mắc hoặc cần mèo giúp đỡ, bạn cứ pm trang facebook của mèo ha. Mèo rất vui khi được giúp đỡ con người.

Mèo đang nói xàm đó, meo meo :3